بازی آنلاین دوراک یک بازی دورهمی

بازی آنلاین دوراک

فهرست

بازی آنلاین دوراک یک بازی کارتی با ورق یا پاسور است که در کشور روسیه بسیار محبوب و به عنوان بازی سنتی این کشور شناخته می‌شود. نام این بازی به معنی “آدم احمق” است و به بازنده نهایی این بازی اطلاق می‌شود. در این بازی، شخصی که بازنده شود، بدون شرط بندی و گذاشتن پول، مجازات‌هایی مانند درآوردن صدای حیواناتی مثل خروس را تحمل می‌کند.

بازی Durak

بازی Durak علاوه بر کشور روسیه، در کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه نیز محبوبیت دارد و در کازینوها نیز بازی می‌شود. برای بازی این بازی، باید کارت‌های شماره دو تا پنج را از بین یک دسته کارت جدا کرد و با بقیه کارت‌ها بازی را انجام داد. تعداد بازیکنان برای انجام بازی می‌تواند دو نفر، چهار نفر یا شش نفر باشد و تعداد کارت‌ها هم می‌تواند ۳۶ یا ۵۲ عدد باشد. در این بازی، توزیع کارت و انجام بازی در جهت عقربه‌های ساعت است و برای برنده شدن در بازی، داشتن حافظه و استراتژی الزامی است. البته شانس نقش مهمی در این بازی دارد، اما با داشتن استراتژی مناسب و کمی فکر، می‌توان نقش شانس را در برد و باخت کمرنگ کرد.

برای شروع بازی دوراک به چه چیزی نیاز داریم؟

موارد لازمتوضیحات
بازیکنان۲ تا ۶ بازیکن
تعداد کارت‌ها۳۶ عدد کارت (آس ها تا ۶)
رنک بندی کارت‌هاباید از بالا به پایین آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶

روش بازی آنلاین دوراک

بازی ورق دوراک یک بازی کارتی است که هدف آن خالی کردن دست است و کسی که در پایان بازی کارتی در دستش بماند بازنده محسوب می‌شود و به عنوان Durak یا احمق شناخته می‌شود. بعد از توزیع 6 کارت به هر بازیکن، دیلر یک کارت را به رو و بقیه دسته کارت‌ها را به پشت روی زمین می‌گذارد. کارتی که به روی زمین گذاشته شده، حکم بازی را مشخص می‌کند و همه بازیکنان باید آن را ببینند. برای آموزش دقیق تر نحوه بازی، می‌توانید فیلم آموزشی بازی پاسور دوراک را در یوتیوب جستجو کنید.

در بازی ورق دوراک، دو نوع بازیکن وجود دارد: مهاجمان و مدافعان. هدف مدافعان این است که همه حملات را شکست دهند و هدف مهاجمان خالی کردن دست است. اولین مهاجم کسی است که پایین ترین کارت خال حکم را دارد و اولین مدافع، بازیکن سمت چپ اوست.

هر حمله، یعنی یک بازیکن کارتی را در وسط قرار می‌دهد. برای دفاع، بازیکن باید آن کارت را با یک کارت با رنک بالاتر در همان خال شکست دهد. اگر کارت حمله از خال حکم نبود، با هر کارتی از خال حکم هم می‌توان آن را شکست داد.

اگر حمله با موفقیت دفاع شد، یک حمله دیگر می‌توان انجام داد. اما کارت جدید باید در همان رنک کارت قبلی باشد. نوبت حمله به صورت ساعتگرد پیش می‌رود و فرصت حمله به کسانی که در نوبت بعدی قرار دارند می‌رسد.

یک بازیکن می‌تواند حداکثر 6 کارت حمله داشته باشد. اگر مدافع با کمتر از 6 کارت شروع به دفاع کرد، تعداد کارت‌های حمله نیز باید کمتر یا مساوی با تعداد کارت‌های مدافع در ابتدا باشد.

اگر یک مدافع با موفقیت همه حملات را دفاع کرد، مهاجم جدید می‌شود و کارت‌های وسط را کنار می‌گذاریم. اما اگر مدافع نتواند یک حمله را دفع کند، باید همه کارت‌های وسط را به دستش اضافه کند و نوبتش برای حمله کردن را از دست می‌دهد.

قبل از شروع حمله بعدی، هر بازیکنی که کمتر از 6 کارت دارد باید از بسته کارت‌های باقیمانده کارت بردارد تا تعداد کارت‌هایش به 6 برسد. بعد از حمله بازیکنان نمی‌توانند کارت بکشند.

یک مدافع می‌تواند کارتی را برای دفع حمله در وسط قرار ندهد و در نتیجه باید کارت‌های وسط را بردارد و نوبتش را برای حمله از دست بدهد. اما قبل از اینکه مدافع کارت‌ها را بردارد، بقیه بازیکنان می‌توانند کارت‌های حمله ممکن را اضافه کنند.

بازی آنلاین دوراک

مرور بازی دوراک در یک نگاه

موضوعتوضیحات
هدف بازیانجام حرکت‌هایی تا بهترین بازیکن باقی بماند و اخرین نفری نباشد که کارتی در دستش باقی مانده است.
نحوه پخش کارتبازیکنان 6 کارت دریافت می‌کنند. کارت‌های باقی‌مانده را در جمع کارت‌های بالا می‌گذارند. کارت خال یا کارت اصلی حکمی است که در بازی قرار میگیرد.
روش بازیدو مهاجم و دو مدافع در این بازی مقابل هم قرار می‌گیرند. مدافعان سعی می‌کنند مهاجمان را شکست دهند و مهاجمان هم سعی می‌کنند بدون اینکه کارتی در دستشان باقی بماند، از دفاع‌های حریف عبور کنند.
نحوه انجام حملهبازیکنی که نوبت حمله اوست، یک کارت در وسط قرار می‌دهد و بازیکن دفاع کننده باید با یک کارت با رنگی بالاتر در همان شکل دفاع کند. در صورتی که کارت حمله جز حکم‌های بازی نباشد، بازیکن می‌تواند با کارت حکم، کارت غیرقانونی را شکست دهد.
یک دفاع موفقیت‌آمیزپس از دفاع موفقیت‌آمیز، بازیکن دفاع کننده می‌تواند یک حمله دیگر انجام دهد و یک کارت جدید با همان نوع را روی زمین بگذارد.
نحوه چرخش موقعیت حملهموقعیت حمله مانند چرخش عرقبه‌های ساعت ادامه می‌یابد و در صورت بازی با چهار نفر، تنها بازیکنان سمت راست و چپ فرد مدافع می‌توانند حمله را آغاز کنند.
هجومبازیکن می‌تواند با حداکثر 6 کارت حمله کند و در صورتی که مدافع با کمتر از 6 کارت شروع کرده باشد، بیشترین کارت‌های حمله باید با کارت‌های دفاع در اول بازی برابری کند.
عدم امکان دفاعاگر مدافع نتوانست حملات را دفع کند، همه کارت‌های وسط زمین را در دستش قرار می‌دهد و فرد بازنده دور اول را برای حمله از دست می‌دهد.
شروع دور بعدیقبل از شروع دور بعدی، بازیکنباید کارت‌های باقی‌مانده در دستش را با کارت‌های بالای میز جمع کرده و به تعداد 6 کارت دستش را تکمیل کند. در صورتی که تمامی کارت‌های بالای میز تمام شده باشند، باید کارت‌های دستش را به تعداد 6 کارت برابر کند. اگر بازیکن دفاع کننده با کمتر از 6 کارت دفاع کرده باشد، باید این تعداد را با کارت‌های بالای میز تکمیل کند.
برنده بازیبازی ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که تنها دو بازیکن در بازی باقی بمانند. آن شخص که کارتی در دستش باقی نماند، برنده بازی خواهد بود.

قوانین بازی آنلاین Durak

اضافه کردن به توضیحات قبلی، در این بازی اگر بازیکنی کارت بالاتر را بازی کند اما به دلایلی نتواند دیگر کارتی بازی کند، از بازی خارج می شود و دیگر نمی تواند در بازی شرکت کند.

همچنین در صورتی که همه بازیکنان با کارت حکم شروع کننده قبول شده باشند و هیچکدام از آن‌ها کارت بالاتری در دست نداشته باشند، بازی از اول شروع می‌شود و یک کارت جدید به عنوان حکم بازی انتخاب می‌شود. در برخی نسخه‌های بازی دوراک، امکان استفاده از کارت‌های ویژه مثل جوکر نیز وجود دارد. در این حالت، جوکر می‌تواند به جای هر کارتی بازی شود و بازیکن بعدی باید کارتی با رنک بالاتر از آن بازی کند.

مرور یک قانون جالب در دوراک

با اینکه یک بازیکن مدافع کارت مناسبی برای دفع حمله دارد، اما کارت این نوع مدافعان باید در وسط زمین قرار نگیرد. بهترین روش برای دفع حمله، برداشتن کارت وسطی است، تا بتواند در نوبت حمله کردنش از آن استفاده کند. قبل از اینکه مدافع این کار را انجام دهد، بازیکنان باید کارت‌های حمله خود را اضافه کنند. به عنوان مثال، بازیکن می‌تواند یک کارت ۸ را به کارت‌های وسطی خود اضافه کند تا یک کارت ۸ دیگر در دستش داشته باشد.

قوانین بازی آنلاین دوراک

مثال بازی دوراک ۴ نفره

به هر بازیکن ۶ کارت داده می‌شود. سپس کارت رویی از دسته کارت‌های باقیمانده را برمی‌گردانیم و بقیه کارت‌ها را ریز آن قرار می دهیم. خال این کارت هر چه باشد، حکم بازی است. اگر بازیکن شماره ۳ پایین‌ترین کارت خال حکم را داشته باشد، باید حمله را شروع کند و بازیکن شماره ۴ به اولین مدافع تبدیل می شود.

بازیکن شماره ۳ با کارت ۷ خاج حمله را آغار کرده است و بازیکن شماره ۴ با کارت سرباز خاج دفاع را انجام میدهد. کارت حمله بعدی باید ۷ یا سرباز باشد. بازیکن شماره ۳ که چنین کارتی را در دست ندارد، لذا نوبت به بازیکن شماره ۱ می رسد. او با سرباز پیک حمله را انجام میدهد و بازیکن شماره ۴ با شاه پیک دفاع می‌کند. سپس بازیکن شماره ۱ دیگر حمله ای انجام نمیدهد و کارت سرباز خال حکم خود را نگه می‌دارد. سایر بازیکنان هم حمله نمی‌کنند و کارت‌های وسط را کنار می‌گذاریم.

در این بخش از بازی بازیکنان شماره ۱ و ۳ هر کدام یک کارت و بازیکن شماره ۴ دو کارت دربافت می کنند و چون شماره ۴ در دفاع موفق بود، حالا مهاجم بازی است. بازیکن شماره ۴ با کارت ۶ پیک حمله می‌کند و بازیکن شماره ۱ با کارت ۸ پیک دفاع را انجام میدهد. بازیکن شماره ۴ این بار با کارت ۸ خاج حمله می‌کند و بازیکن شماره ۱ تصمیم می‌گیرد که دیگر دفاعی انجام ندهد. در این حین بازیکنان دیگر می‌توانند کارت‌ های حمله مناسب را به زمین بازی اضافه کنند. در این بازی بازیکن شماره ۲ کارت ۸ دل را روی زمین قرار میدهد و بازیکن شماره ۱ کارت‌های وسط را برمی‌دارد. در ادامه بازی بازیکنان شماره ۲ و ۴ هم کارت می‌گیرند و تعداد کارت های آنها دوباره به عدد ۶ می رسد.

در دوری که گذشت بازیکن شماره ۱ در دفاع ضعیف عمل کرد و نوبت حمله این دور را از دست داد. پس بازیکن شماره ۲ به شماره ۳ حمله می‌کند. او در مقابل این حمله دفاع را انجام میدهد ولی در مقابل حمله بعدی دفاعی نمی کند و چون سایر بازیکنان هم دیگر کارت حمله ای را به زمین اضافه نمی کنند، بازیکن شماره ۲ دوباره ۶ کارته می شود. سپس بازیکن شماره ۴ با کارت ۷ پیک حمله و بازیکن شماره ۲ با کارت ۱۰ پیک دفاع می‌کند. بازیکن شماره ۴ با کارت ۸ پیک حمله و بازیکن شماره ۲ با کارت ۹ پیک دفاع می‌کند. سپس بازیکن شماره ۳ با کارت ۹ پیک حمله و بازیکن شماره ۲ با کارت شاه پیک دفاع می‌کند.

 بازی دوراک ۴ نفره

پس از پایان دور بازی بازیکن ۴ دوباره به ۶ کارت می‌رسد و نوبت بازیکن شماره ۴ است. او با کارت ۷ گشنیز حمله می‌کند و بازیکن شماره ۱ با کارت ۸ پیک دفاع می‌کند. بازیکن شماره ۴ با کارت ۹ گشنیز حمله می‌کند و بازیکن شماره ۲ در این دور دفاع را انجام می دهد و در دور بعدی تصمیم می‌گیرد دیگر دفاع نکند. سپس بازیکنان دیگر هم می‌توانند کارت‌های حمله مناسب را اضافه کنند. در نهایت بازیکنان ۱ و ۳ کارت دریافت می کنند.

پس از اتمام کارت‌های باقیمانده، بازی به فاز خلاص شدن از کارت‌ها و دست زدن به بازیکنان دیگر تبدیل می‌شود. در این فاز، هر بازیکن باید به ترتیب به بازیکن بعدی حمله کند و آن بازیکن می‌تواند تصمیم بگیرد که دفاع کند یا نکند.

با توجه به اینکه بازیکن شماره 3 اولین حمله کننده است، او به بازیکن شماره 4 حمله می‌کند. با توجه به اینکه بازیکن شماره 4 دفاع نمی‌کند، بازیکن شماره 3 می‌تواند کارت‌های حمله مناسب را اضافه کند. سپس نوبت بازیکن شماره 1 است که به بازیکن شماره 2 حمله کند. با توجه به اینکه بازیکن شماره 2 دفاع می‌کند، بازیکن شماره 1 باید کارت حمله مناسب را انتخاب کند. این روند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا زمانی که همه بازیکنان از کارت‌های خود خلاص شوند و یا هیچ کارت حمله‌ای در بازی باقی نماند. در پایان، بازیکنی که اولین بار تمامی کارت‌هایش را به پایان برساند برنده بازی است.

بازی آنلاین دوراک

بازی Durak به صورت آنلاین در سایت های شرط بندی نیز انجام می‌شود. Durak یک بازی کارتی روسی است که در آن بازیکنان سعی می‌کنند دست خود را سریعتر از حریفان خالی کنند و امتیاز لازم را کسب کنند. امروزه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی بازی دوراک در قالب برنامه‌های کامپیوتری و نرم‌افزارهای موبایل نیز ارائه شده و بازیکنان می‌توانند با یکدیگر به صورت آنلاین به این بازی بپردازند. برای انجام این بازی آنلاین ما به شما سایت وان ایکس بت را پیشنهاد می کنیم. اگر با قوانین این بازی به خوبی آشنا شدید، پس شانس خود را امتحان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *